Hjälporganisationer

Det finns ett flertal sätt att hjälpa människor, djur och natur på. Ett av dem är att stödja en hjälporganisation. Med den här texten vill jag dela med mig av de länkar och den information jag använde för att välja organisationer.

644_274_helporg

En parentes

När man efter att sett den senaste tv-reklamen från någon hjälporganisation vill sända iväg en intet ont anande get till det mest exotiska land man ej ens hört talas om, bör först själva handlingen skänkas en extra tanke. Ibland är det tyvärr för enkelt att städa rent samvetet via bistånd, men samtidigt blunda för att barnet i huset bredvid eller en hund på bussen blir illa behandlade. Ofta kan istället goda gärningar som genomförs i ens egen omedelbara närhet sprida sig oväntat långt likt ringar på vatten.

Dessutom verkar olyckligtvis även en del hjälporganisationer infekterats av den klick människor som finner mer intresse i pengar än att hjälpa, vilket tyvärr förstör för de övriga. 90-kontots krav på att max 25 % av de totala intäkterna får gå till administrationskostnader anser jag dessutom vara alldeles för flat. Samtidigt måste man betänka att hjälpens kvalité ofta är minst lika viktig som dess kvantitet.

Jag tror att vi alla kan finna våra sätt att hjälpa till på och att många av dem inte bör eller behöver gå genom plånbokens innehåll utan via vår omtanke och/eller tid. Med det nämnt kan vi återgå till textens huvudämne.

Att göra ett aktivt val

Om man nu vill bidra ekonomiskt via en hjälporganisation anser jag att det är värt att lägga ned några extra minuter på sitt val. Det optimala är naturligtvis att finna en organisation som man kan stå för också efter att man skrapat på ytan av dess hemsidas glans samt dessutom anser sig kunna se att hjälpen når fram. Många organisationer använder sina stora medlemsantal som ett påtryckningsmedel, vilket i mina ögon ger dess medlemmar ett ansvar att inte bara stödja organisationens namn och mål utan också på vilket sätt målet uppnås.

Ibland är hjälporganisationernas informationstexter inte tydliga nog eller saknar fakta om det man själv finner viktigt. Då kan man kontakta organisationen för de svarar oftast mer än gärna på frågor. Det är i stor majoritet människor som verkligen brinner för sitt arbete. Dessutom är det troligtvis givande även för dem att kunna få ta del av ”utomståendes” tankar och funderingar.

Långsiktigt tror jag personligen på att utbildning är ett av de absolut viktigaste områdena att stödja. Det hjälper människor att själva ta del av och sålla information samt granska och förbättra sina egna och andras livsförhållanden. Dessutom vill jag värna om natur och djur som jag lärt mig att uppskatta och förstå värdet av mer och mer för varje år som gått.

Nederst på sidan listas ett antal länkar som kan användas för att fundera närmare på vilka områden som känns viktigast att stödja och därefter för att finna passande organisationer.

Mina val

Barnen Framför Allt – Sponsra en universitetsstudent

Det är inte bara små barn som behöver hjälp. När de små barnen har vuxit upp är det många av dem som vill fortsätta med högre studier men som inte har ekonomisk möjlighet till det. Utvecklingsländerna behöver akademiker. Det är en allvarlig brist på dem i de flesta länder.

För många innebär fadderskap som bistånd chansen att ge mer än endast ekonomiskt stöd och samtidigt kunna få lära sig mer om livsförhållandena där fadderbarnet bor. Hos BFA fann jag möjligheten att sponsra en universitetsstudent vilket är den variant av sponsorfadderskap som jag personligen tror mest på. Vid ekonomiskt stöd för yngre barn skulle jag rekommendera Plans Skolfadder och Unicefs Världsförälder där hjälpen inriktas på större grupper.

Min intention är att sponsra universitetsstudenten studietiden ut, men jag har försäkrat mig om att det fungerar som så att BFA tar över kostnaden i väntan på en ny sponsor ifall jag av någon anledning tvingas avbryta mitt sponsorskap. Därmed är studentens studier säkrade vilket känns betryggande.

BFA har givit mig ett bra intryck i de kontakter jag haft med dem och alltid svarat utförligt samt tankeväckande på de frågor jag haft angående sponsorskapet.

Nu några månader senare efter en del e-postkorrespondens med studenten känns sponsorskapet än mer betydelsefullt, lärorikt och seriöst.

Läkare utan gränser – Månadsgivare

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

För mig ter sig Läkare Utan Gränser vara en otroligt behjärtansvärd organisation som inte bara bistår drabbade människors akuta medicinska behov utan också talar öppet om och står upp emot övergrepp och maktmissbruk.

Min Stora Dag – Månadsgivare

Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i Sverige i sjukdomar med en svår livspåverkande, inte sällan livshotande, diagnos. Min Stora Dags mål är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa.

När det känns som svårast är något speciellt att se fram emot, uppleva och därefter minnas en ovärderlig gåva.

Natur och Miljö – Medlem

Natur och Miljö r.f. är en oberoende och partipolitiskt obunden förening utan egna vinstintressen. Vår målsättning och drivkraft är att aktivt värna om natur och miljön.

Något oväntat tog det längst tid att finna en passande naturorganisation. Exempelvis snubblade jag över det här och en hel del andra obekväma artiklar jag nog istället förväntat mig finna bland andra biståndsområden. Organisationen Natur och Miljö kan vara ett gott val, jag låter ett års medlemskap utvisa om så är fallet.

Djurskyddet – Medlem

Vi arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart.

Fram till den dag jag blir vegetarian är det här den djurorganisation som passar mig bäst. Glöm aldrig att det lever fler varelser än vi människor på vår planet som behöver och förtjänar att må bra.

Drift och support av Intranät

På min webbserver körs en intranätapplikation som jag först skapade i rent studiesyfte. Nu används den gratis av ett par sällskap till vars medlemmar jag endast uttrycker ett önskemål om att de skänker en liten summa till valfri hjälporganisation ifall de finner intranätet användbart. För mig är det ett bra exempel på hur man med små insatser kan hjälpa många medmänniskor.

Länkar